BRL SIKB 4000

BAAC is conform de BRL SIKB 4000 gecertificeerd voor het uitvoeren van alle voorkomende vormen van archeologisch onderzoek op landbodems.

BRL SIKB 40002023-06-22T10:16:01+01:00

KNA

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek conform de BRL SIKB 4000. Dit betekent dat onze onderzoeken voldoen [...]

KNA2023-08-09T12:55:59+01:00

NVvA

Veel medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA). Daarmee onderschrijven zij de ethische code van deze beroepsvereniging.

NVvA2023-08-09T12:55:37+01:00

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

BAAC werkt volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Deze richtlijnen zijn opgesteld door onder meer de Stichting Bouwhistorie Nederland en de [...]

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed2023-06-22T10:23:00+01:00

Centraal College van Deskundigen

BAAC was de eerste onderneming in Nederland die van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK; nu Centraal College van [...]

Centraal College van Deskundigen2023-06-22T10:16:17+01:00

EAA

Sommige medewerkers zijn ook lid van de European Association of Archaeologists (EAA). Daarmee onderschrijven zij de ethische code van deze [...]

EAA2023-06-22T10:07:29+01:00

Stichting Bouwhistorie Nederland

Onze medewerkers zijn betrokken bij de Stichting Bouwhistorie Nederland en in een aantal gevallen lid van Monumentencommissies. Zo houden zij [...]

Stichting Bouwhistorie Nederland2023-06-22T10:08:10+01:00

NVAO

BAAC is lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO).

NVAO2023-06-22T10:08:58+01:00
Go to Top