Wat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BAAC kijkt actief naar manieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Daarbij wordt gezocht naar manieren om ‘social return on investment’ te behalen en op een duurzame en milieuvriendelijke manier te werken. Daarnaast dient er ook zoveel mogelijk draagkracht onder het publiek verkregen te worden.

Door

Social return on investment

Meerdere studenten en stagiairs vinden jaarlijks een plek bij BAAC voor het voldoen van een stage of studieopdracht.

We geven les over het beroep archeoloog voor kinderen op basisscholen onder andere binnen het lesprogramma van Stichting IMC weekendschool.

We willen een toegevoegde waarde bieden door regelmatig mee te werken aan open dagen, lezingen te houden en rondleidingen bij opgravingen te geven voor belangstellenden uit de buurt.

We werken mee aan tal van initiatieven in de archeologische wereld zoals deelname aan begeleidingscommissies, projecten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en sponsoring van congressen en goede doelen.

Van bedrijven die diensten leveren aan BAAC wordt verwacht dat ook zij beleid hebben op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

BAAC is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Milieu &

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat bij ons verder dan enkel het milieu.

Ook het voeren van een sociaal beleid voor medewerkers waardoor deze duurzaam inzetbaar blijven is een vorm van duurzaamheid die in een steeds sneller veranderende wereld van belang is.

Ondernemingen

Milieubeleid

We moedigen het gebruik van openbaar vervoer aan.
We stimuleren medewerkers om dichter bij het werk te gaan wonen.
We werken zoveel mogelijk digitaal waardoor er minder papier wordt gebruikt.
We bevorderen hergebruik en het scheiden van afval.
We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Inspanningen

Sociaal beleid

Wij creëren een prettige werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

We streven een cultuur na waarin onze medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen aanwenden voor de onderneming.

Wij zullen onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen waardoor zij kunnen bijdragen aan de onderneming en haar doelstelling.

Medewerkers worden getraind op veiligheid, worden fysiek gekeurd en krijgen het juiste materieel en beschermende kleding om hun werk te kunnen doen.