Programma van Eisen

Voor veel archeologische onderzoeken is een Programma van Eisen nodig.

In dit document staan de eisen en voorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen.

De overheid stelt dit document verplicht voor al het archeologisch onderzoek waarbij wordt gegraven. BAAC stelt het document voor u op. Hierna keurt de bevoegde overheid het goed; meestal is dat de gemeente, maar het kan bijvoorbeeld ook de provincie of het Rijk zijn.

Proefsleuvenonderzoek

Het waarderen en begrenzen van de vindplaats.

Opgraving

Het volledig documenteren van een vindplaats.

Archeologische begeleiding

Het documenteren van archeologische resten bij graafwerkzaamheden.