Tuinhistorisch onderzoek

Tuinhistorisch onderzoek is onderzoek naar het groene erfgoed oftewel het historisch waardevol groen, dat door mensen is ontworpen en aangelegd.

Tuinen en parken zijn niet statisch; het zijn complexe, levende ensembles die niet alleen per seizoen, maar ook door de jaren heen wisselen van beeld. Zonder regelmatig onderhoud neemt de natuur de overhand en verdwijnt het beoogde karakter van de tuin of het park.

Het onderzoek geeft inzicht in de geschiedenis van de tuin en de samenhang met aanwezige historische elementen en vormt zo een inspiratie voor de toekomst.  Ons uitgangspunt is dat een tuin of park nooit op zichzelf staat; de groenaanleg maakt deel uit van een groter geheel, zoals een stedenbouwkundig ontwerp of landgoed en omvat vaak bouwwerken.