Kastelen en kerken

Een van de meest in het oog springende activiteiten van BAAC wordt gevormd door archeologisch onderzoek in of rond kastelen en kerken.

Het feit dat dergelijke objecten meestal openbaar toegankelijk zijn, maakt dat er bij graafwerkzaamheden een vrijwel continue stroom van bezoekers en belangstellenden te vinden is.

BAAC heeft inmiddels meer dan 100 versterkte huizen of restanten daarvan onderzocht, zowel bouwhistorisch als archeologisch, vaak ook dendrochronologisch.

De objecten zijn verdeeld over de totale kastelentypologie. Zo werden er vroegmiddeleeuwse walsystemen in kaart gebracht, motte’s opgegraven, ronde kastelen ontdekt, rechthoekige burchten onderzocht en woontorens beschreven.

Wanneer tijdens een kastelenonderzoek resten worden gevonden, worden deze in beeld gebracht, gedocumenteerd, beschreven en geïnterpreteerd.