Archeologische verwachtingskaart

Voordat bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, wordt een archeologische verwachtingskaart opgemaakt. Deze maakt in één oogopslag duidelijk waar archeologisch erfgoed aanwezig is (of verwacht kan worden), en welke waarde dit erfgoed heeft.

Voor overheden is het mogelijk om uw ruimtelijk beleid aan deze kaart te koppelen voor een archeologische beleidskaart.

Wij beschikken over de expertise en ervaring om deze op te stellen.

Een archeologische verwachtingskaart is een goed hulpmiddel voor het maken van verantwoorde beleidskeuzes over archeologisch erfgoed in bestemmingsplannen.

Ook is het nuttig wanneer ontwikkelingen gemeentegrenzen overschrijden en voor bijvoorbeeld voor waterschapen.