Archeologische begeleiding

Soms is een regulier archeologisch onderzoek niet mogelijk, bijvoorbeeld doordat dit logistiek niet haalbaar is. Wanneer niet valt uit te sluiten dat het plangebied archeologische resten bevat, is archeologische begeleiding vereist

Een archeoloog begeleidt een aannemer bij graafwerkzaamheden.

Worden er archeologische resten ontdekt, dan worden deze gedocumenteerd en verwijderd.

Er zijn drie vormen van archeologische begeleiding.

Protocol proefsleuven

Wanneer een regulier inventariserend onderzoek niet mogelijk is, geeft een klein onderzoek uitsluitsel over een groter gebied.

Protocol opgraving

Wanneer een regulier archeologisch onderzoek niet mogelijk is, begeleid een archeoloog de aannemer bij graafwerkzaamheden.

Beperkte verstoring

Bij kleine ingrepen, zoals het graven van een sleuf voor leidingen, documenteert een archeoloog de archeologische bevindingen.