Conflictarcheologie

Conflictarcheologie is een term die gebruikt wordt voor archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek naar resten van krijgshandelingen.

Het is een vorm van onderzoek die niet gebonden is aan een bepaalde periode, veldslagen en militaire bouwwerken vanaf de Romeinse tijd tot aan de laatste wereldoorlogen vallen onder deze tak van archeologisch onderzoek. Doordat de Tweede Wereldoorlog in Nederland de meeste impact heeft gehad op het bodemarchief ligt de nadruk in de conflictarcheologie hier vaak op deze periode.

Ook de moderne informatiemaatschappij, waarin door het internet veel meer en sneller informatie beschikbaar is, speelt hier zeker een rol in.

Omdat onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog vaak de aanwezigheid van munitie met zich meebrengt, wordt het veldwerk doorgaans in combinatie met een explosievenopsporingsbedrijf uitgevoerd.

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog neemt de afgelopen jaren toe. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de generatie die nauw betrokken is geweest met deze oorlog langzaam aan het verdwijnen is en de beladenheid en de scherpe kantjes hiermee ook enigszins verdwijnen. Dat uit zich in de archeologie. Werden voorheen de sporen en vondsten uit deze periode als verstoring of vervuiling beschouwd, tegenwoordig begint men de waarde ervan in te zien.