Materiaalspecialismen

Tijdens het veldonderzoek verzamelen archeologen diverse vondsten. De materiaalspecialisten van BAAC zullen deze vondsten uit het verleden onderzoeken, determineren, beschrijven en dateren waardoor het verhaal over de bewoners van de onderzochte locatie geschreven en verteld kan worden.

Tijdens het veldonderzoek verzamelen archeologen diverse vondsten. De materiaalspecialisten van BAAC zullen deze vondsten uit het verleden onderzoeken, determineren, beschrijven en dateren waardoor het verhaal over de bewoners van de onderzochte locatie geschreven en verteld kan worden.

Aardewerk

Eén van de belangrijkste vondstcategorieën is aardewerk omdat het vaak wordt gebruikt om vindplaatsen te dateren. Het aardewerkonderzoek kan resulteren in een catalogus van potten en scherven. De materiaalspecialisten vergelijken de vondsten met materiaal van andere vindplaatsen om zo een beeld te krijgen van een cultuur, een bewoningsperiode en het gebruik van de voorwerpen door bewoners uit het verleden.

Vuursteen

Jagers en verzamelaars, maar ook de latere boeren, hebben vanaf de steentijd gebruik gemaakt van vuurstenen werktuigen. Vuursteen werd in diverse afzettingen aangetroffen of gemijnd zoals bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. Het herkomstgebied van het vuursteen waarvan men voorwerpen maakte, geeft inzicht in de actieradius en handelsrelaties van deze groepen.

Natuursteen

Behalve artefacten van vuursteen worden er ook vondsten van natuursteen aangetroffen. De voorwerpen tonen vaak nog gebruikssporen die door onderzoek aan een bepaalde activiteit kunnen worden toegewezen.

Glas

In Nederland komt glas vanaf de late bronstijd voor. Elke periode wordt gekenmerkt door zijn eigen glasvormen, versieringen en technologieën. Vorm en versiering kunnen zo leiden tot een determinatie en datering van vaak kleine fragmenten glas.

Dierlijke materialen

Zoöarcheologisch onderzoek van dierlijke materialen draagt bij aan ons begrip over voedselpatronen, bestaanseconomieën, sociale en culturele diversiteit en relaties tussen mensen en dieren in het verleden. De zoöarcheologische analyse omvat niet enkel het op soort determineren van dierlijke materialen; andere aspecten waarnaar onderzoek wordt verricht zijn leeftijdsreconstructies, tafonomische kenmerken (o.a. slacht-, vraat- en bewerkingssporen), ziektebeelden en osteometrie.