BAAC B.V. CO₂- beleid

BAAC is een organisatie met oog voor de maatschappij en de omgeving waarin wij onze werkzaamheden uitvoeren. Een actueel en urgent thema hierbij is het klimaat, want met de gevolgen van klimaatverandering heeft iedereen te maken. Deze veranderingen zijn veroorzaakt door de groeiende CO2-uitstoot wereldwijd. Omdat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen leveren wij ook onze bijdrage aan reductie van deze uitstoot. Als onderdeel hiervan hebben wij ons laten certificeren op de CO2-prestatieladder, niveau 3. (conform SKAO)

BAAC heeft aan de hand van de footprint over 2022 (basisjaar) doelstellingen en maatregelen opgesteld om onze CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast hebben we ons aangesloten bij een landelijk initiatief met dezelfde doelstelling. Meer informatie over onze footprint, de maatregelen die wij nemen en het initiatief waarbij wij aangesloten zijn kunt u vinden in de documenten op deze pagina.

Heeft u vragen over onze CO2-certificaat? Neem dan contact met ons op.

Downloads