Waarom

Bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw. Dit onderzoek vindt plaats wanneer een monument wordt verbouwd, gerestaureerd of een nieuwe bestemming krijgt.

Bouwhistorie geeft inzicht in de gebruiksgeschiedenis, het karakter en de datering van gebouwen.

Wanneer

Bouwhistorie

Met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek kunnen gemeentes en Monumentencommissies oordelen over plannen en de invloed die deze hebben op een gebouw. Bovendien kan een bouwhistorisch onderzoek een inspiratie zijn bij een nieuw ontwerp.

Soorten

Onderzoeken

Bouwhistorisch onderzoek

Het onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw.

Lees meer

Historisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een gebouw, bouwwerk of een gebied.

Lees meer

Cultuurhistorisch onderzoek

Het onderzoek naar historisch geografische en bouwhistorische waarden.

Lees meer

Architectuurhistorisch onderzoek

Onderzoek naar de ontwikkeling van een gebouw in een sociale en culturele context.

Lees meer

Kleurhistorisch onderzoek

Geeft inzicht in de veranderingen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden in de afwerking van een gebouw.

Lees meer

Tuinhistorisch onderzoek

Onderzoek naar het groene erfgoed dat door mensen is ontworpen en aangelegd.

Lees meer

Cultuurhistorische waardenkaart

Het onderzoek naar historisch geografische en bouwhistorische waarden.

Lees meer

Cultuurhistorische Effectrapportage

Het onderzoek naar historisch geografische en bouwhistorische waarden.

Lees meer