Historisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een gebouw, bouwwerk of een gebied, wordt vaak een historisch onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek vindt vaak plaats in archieven en bibliotheken. Hier zoeken we naar literatuur, beeldmateriaal, tekeningen, bouwdossiers, correspondentie en de kadastrale geschiedenis van een gebouw, bouwwerk of een gebied. Met die informatie maken we de ontwikkeling van een gebouw of een complex duidelijk.

Tijdens eventueel hierop volgend veldwerk, in een latere fase van onderzoek, kunnen deze sporen vervolgens accuraat opgezocht en gecontroleerd worden. Het historisch onderzoek geeft helder inzicht in de ontwikkeling van een gebouw, bouwwerk of een gebied.

Cultuurhistorisch onderzoek

Het onderzoek naar historisch geografische en bouwhistorische waarden.

Lees meer

Architectuurhistorisch onderzoek

Het onderzoek naar de ontwikkeling van een gebouw in een sociale en culturele context.

Lees meer

Kleurhistorisch onderzoek

Het inzicht geven in de veranderingen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden in de afwerking van het interieur en het exterieur van een gebouw.

Lees meer

Tuinhistorisch onderzoek

Het onderzoek naar historisch waardevol groen, dat door mensen is ontworpen en aangelegd.

Lees meer