Labels

Kwaliteit en certificeringen

Bij BAAC staat kwaliteit hoog in het vaandel.
Om die kwaliteit te garanderen, is zowel de organisatie als geheel als iedere medewerker afzonderlijk aangesloten bij verschillende vooraanstaande instellingen.

BRL SIKB 4000

BAAC is conform de BRL SIKB 4000 gecertificeerd voor het uitvoeren van alle voorkomende vormen van archeologisch onderzoek op landbodems.

KNA

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek conform de BRL SIKB 4000. Dit betekent dat onze onderzoeken voldoen aan de eisen van de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

NVvA

Veel medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA). Daarmee onderschrijven zij de ethische code van deze beroepsvereniging.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

BAAC werkt volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Deze richtlijnen zijn opgesteld door onder meer de Stichting Bouwhistorie Nederland en de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Centraal College van Deskundigen

BAAC was de eerste onderneming in Nederland die van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK; nu Centraal College van Deskundigen) een positief advies kreeg om zelfstandig opgravingen te verrichten.

EAA

Sommige medewerkers zijn ook lid van de European Association of Archaeologists (EAA). Daarmee onderschrijven zij de ethische code van deze beroepsvereniging.

Stichting Bouwhistorie Nederland

Onze medewerkers zijn betrokken bij de Stichting Bouwhistorie Nederland en in een aantal gevallen lid van Monumentencommissies. Zo houden zij voeling met de bestuurlijke praktijk en de wensen van opdrachtgevers.

NVAO

BAAC is lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO).