Fysische antropologie

Het menselijk skelet is een rijke informatiebron binnen het archeologisch onderzoek. Fysisch antropologisch onderzoek richt zich op leeftijds- en geslachtsbepaling, ziektebeelden, trauma, genetische varianten en lichaamslengtebepaling.

Tevens is het opgraven van skeletten een manier om beter inzicht te krijgen in begrafenisrituelen en gebruiken van onze voorouders. Door onderscheid te maken in het veld tussen tafonomische processen en intentionele handelingen krijgen we een beter beeld van de omgang met de dood.

Dit onderzoek wordt gedaan met zowel crematies als inhumaties. Vanaf de prehistorie tot in de nieuwe tijd. Om zoveel mogelijk kennis te vergaren worden nieuwe bio-archeologische methoden geïntrigeerd in het onderzoek. Deze interdisciplinaire aanpak geeft de meeste kenniswinst en kan leiden tot nieuwe inzichten.