Complexe logistieke projecten

Steeds vaker wordt archeologisch onderzoek gelijktijdig uitgevoerd met bouwwerkzaamheden of infrastructurele werken. Hierdoor ontstaan regelmatig situaties waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van zowel uitvoerder als archeoloog.

Om de voortgang van het werk optimaal te houden en tot goede onderzoeksresultaten te komen, is onderlinge afstemming tussen de betrokken partijen van essentieel belang. Bij BAAC weten we dat.

Op basis van onze ervaring hebben we ons ontwikkeld tot betrouwbare partner op het gebied van projecten met logistieke uitdagingen.

BAAC werkt met projectbegeleiders; aanspreekpunten die de schakel vormen tussen u als opdrachtgever en het archeologisch veldteam. Hierdoor kan snel geanticipeerd worden op onvoorziene situaties.

Tevens hebben medewerkers van BAAC een bodemsaneringskeuring (incl. asbestherkenning), VCA en meestal ook een OCE-basiscertificaat.