Architectuurhistorisch onderzoek

Bij een architectuurhistorisch onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van een gebouw in een sociale en culturele context.

Dit is een specifieke vorm van historisch onderzoek. We doen archiefonderzoek en verkennen het gebouw zelf. We analyseren de sociale en maatschappelijke ideeën van de architect. Ook kijken we naar de wijze waarop regelgeving en politiek invloed hebben gehad op zijn intenties.

Vaak is architectuurhistorisch onderzoek toegespitst op het oorspronkelijke ontwerp. BAAC pakt het anders aan. Wij onderzoeken niet alleen het ontstaan van het gebouw, maar ook de ontwikkeling hiervan, inclusief latere aanpassingen door (nieuwe) gebruikers.