Bureauonderzoek

Bij archeologisch onderzoek is de eerste stap meestal een bureauonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op kantoor.

Tijdens deze eerste inventariserende fase wordt niet gegraven en worden geen boringen gezet.

Tijdens het bureauonderzoek worden gegevens verzameld over het gebied waarin u wilt werken (plangebied/onderzoeksgebied).

Beschikbare landschappelijke, geologische, historische en archeologische informatie wordt in kaart gebracht.

Met de verzamelde gegevens wordt een ‘archeologische verwachting’ opgesteld. Daarin wordt de kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied ingeschat.

Aan de hand van die verwachting wordt een advies opgesteld waarin wordt beschreven of er een vervolgonderzoek nodig is.

In veel gevallen moet de archeologische verwachting getoetst worden met een archeologisch booronderzoek.

Deze twee onderzoeken kunnen wij combineren in één rapport, zo bespaart u tijd en kosten.