Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek conform de BRL SIKB 4000. Dit betekent dat onze onderzoeken voldoen aan de eisen van de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).