BAAC werkt volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Deze richtlijnen zijn opgesteld door onder meer de Stichting Bouwhistorie Nederland en de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).