BAAC was de eerste onderneming in Nederland die van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK; nu Centraal College van Deskundigen) een positief advies kreeg om zelfstandig opgravingen te verrichten.