BAAC is lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO).