BAAC is conform de BRL SIKB 4000 gecertificeerd voor het uitvoeren van alle voorkomende vormen van archeologisch onderzoek op landbodems.