Wetten en regels

Het is zowel voor de initiatiefnemers van een project met bodemverstorende activiteiten als de planontwikkeling belangrijk dat archeologische waarden vroegtijdige geïnventariseerd worden. De archeologische waarden kunnen dan immers nog ingepast worden. Een tijdige opsporing voorkomt dat de daadwerkelijke ontwikkeling van te bebouwen of ontgraven gebieden vertraagd wordt. Daarnaast is het van belang dat archeologische waarden behouden blijven voor toekomstige generaties.
Archeologische waarden vergroten het historisch besef en de beleving van bewoners en gebruikers over hun omgeving. Het inpassen van bestaande archeologische waarden in een plan verleent een gebied cultuurhistorische identiteit en het voegt daarmee kwaliteit toe aan de openbare ruimte. Soms dreigen graafwerkzaamheden archeologische waarden te verstoren. In die gevallen, is het belangrijk de archeologische resten te onderzoeken en zoveel mogelijk informatie over onze historie te behouden.