De oudste vondsten zijn vuurstenen werktuigen uit de steentijd, van rond 3000 voor Christus. Ook is vaatwerk gevonden uit de vroege ijzertijd en glasscherven van La Tène-armbanden (450 v Chr. tot het begin van onze jaartelling). Een glanzend roodbruin aardewerken schaaltje van terra sigillata weerspiegelt tot slot het Romeinse verleden in het huidige Ewijk. Op de bodem zit een stempel van de pottenbakker. “Het zou zo bij een tuincentrum verkocht kunnen worden”, grapt Stijn. Uit dezelfde periode dateert een heel fragiel glazen potje. Een wonder dat het tweeduizend jaar heeft overleefd.

Inmiddels is gestart met de uitwerking van het onderzoek. Welke paalsporen horen bij eenzelfde huis? Wie zijn de mensen in de graven en kunnen we zeggen waar ze vandaan zijn gekomen? We hopen binnenkort een antwoord te kunnen geven op deze vragen.