Ewijk, gemeente Beuningen

Ewijk: een ware archeologische schatkamer

“Als we horen dat we in Ewijk mogen graven, worden we heel enthousiast. Dan zijn de verwachtingen hoog”, aldus collega Stijn van As, projectleider van de opgraving in de gemeente Beuningen. En die verwachtingen werden volledig waargemaakt tijdens de opgraving van vorige maand. Samen met collega’s van BAAC en studenten Archeologie trok hij de ene na de andere archeologische vondst uit de klei.

De opgraving heeft bewoningssporen opgeleverd uit verschillende tijdsperiodes zoals de late prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. De archeologen vonden twee grafvelden uit de Romeinse tijd en de Merovingische periode. Vermoedelijk bevat één van de Merovingische graven de resten van een krijger die is begraven met een speer, zwaard, een mes en pijlen.

De oudste vondsten zijn vuurstenen werktuigen uit de steentijd, van rond 3000 voor Christus. Ook is vaatwerk gevonden uit de vroege ijzertijd en glasscherven van La Tène-armbanden (450 v Chr. tot het begin van onze jaartelling). Een glanzend roodbruin aardewerken schaaltje van terra sigillata weerspiegelt tot slot het Romeinse verleden in het huidige Ewijk. Op de bodem zit een stempel van de pottenbakker. “Het zou zo bij een tuincentrum verkocht kunnen worden”, grapt Stijn. Uit dezelfde periode dateert een heel fragiel glazen potje. Een wonder dat het tweeduizend jaar heeft overleefd.

Inmiddels is gestart met de uitwerking van het onderzoek. Welke paalsporen horen bij eenzelfde huis? Wie zijn de mensen in de graven en kunnen we zeggen waar ze vandaan zijn gekomen? We hopen binnenkort een antwoord te kunnen geven op deze vragen.