BAAC 10 jaar door het stof

BAAC is één van de grootste bedrijven voor bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in Nederland. Inmiddels bestaan we 10 jaar en die mijlpaal vormt de directe aanleiding tot het schrijven van dit boek.

BAAC, 10 jaar door het stof, een titel met een knipoog, natuurlijk verwijzend naar de stoffige zolders waarop onze bouwhistorici hun werk verrichten en de zandige vlakten waarop de archeologen opereren.

Bij de samenstelling van de inhoud is geprobeerd een dwarsdoorsnede van het bedrijf te geven. Niet alleen de vakinhoudelijke aspecten worden in dit boek belicht. Er is bewust ook ruimte gemaakt voor een schets van de bedrijfsgeschiedenis en bovendien is een poging gewaagd de karakteristieke werksfeer van ons eigenzinnige BAAC te beschrijven. Want dat is hoe wij willen dat BAAC bekend staat: om haar kwaliteit van de werkinhoud en om haar prettige en open werksfeer.
Het beeldmateriaal vormt daarbij een prachtige ondersteuning van wat we van ons bedrijf de buitenwereld in willen brengen: een boek voor u en voor ons, een boek met voor elk wat wils.

Het boek BAAC, 10 jaar door het stof   is te bestellen door overmaking van €15,- (incl. verzendkosten) naar bankrekening 33.48.59.123 t.n.v. BAAC bv te Deventer.
Vergeet bij uw overmaking niet uw adresgegevens te vermelden en een ook mail te sturen naar info@baac.nl met uw gegevens, anders kunnen wij het boek niet versturen!