Ook op Buurtschap te Veld blijken al duizenden jaren geleden mensen te hebben gewoond. Naast de Stadsakkers zijn paalkuilen gevonden van kleine gebouwen uit de ijzertijd (800-12 v. Chr.). Deze zogenaamde spiekers werden gebruikt om graan op te slaan.

Ook zijn de restanten van een groter gebouw gevonden, misschien wel een huis. Van de gebouwen zelf is niet veel bewaard gebleven, de ingegraven palen hebben alleen nog maar een verkleuring in de grond achtergelaten. En af en toe vind je daarin een scherf van een aardewerken pot – die dus al meer dan tweeduizend jaar in de grond zit. In de middeleeuwen is het terrein opnieuw in gebruik genomen, als akkerland of weiland. Met vele sloten was het gebied verdeeld in percelen.

De opvallendste vondst kwam vlak langs het fietspad uit de grond. Een klein vuurstenen voorwerp lag vlakbij een man uit de steentijd: Barney Rubble. Zo’n vuursteentje werd meer dan 4000 jaar geleden gebruikt, terwijl Barney 20 jaar geleden uit een Kinder Surprise-ei is gekropen.

Een zespalige spieker
Een scherf in een van de paalkuilen van de spieker.