Klimaat en veiligheid

Dit initiatief heeft betrekking op twee aspecten van duurzaam archeologisch onderzoek uitvoeren, namelijk klimaatbewustzijn en veiligheidsbewustzijn. Klimaatbewustzijn sluit aan bij certificatie volgens de CO2-Prestatieladder en betreft het reduceren van uitstoot en daarmee het verkleinen van de CO2-footprint. Veiligheidsbewustzijn sluit aan bij de certificatie voor de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) en VCA en gaat over de duurzame omgang met personeel door het creëren van een veilige werkomgeving.

Doel

Duurzame Archeologie wil het platform zijn voor uitvoerende bedrijven in de archeologie die verantwoord en veilig willen ondernemen. Het doel is kennis en ervaring over duurzaamheid (milieu en veiligheid) delen om zo als gehele branche stappen te zetten op deze gebieden. Het platform richt zich in eerste instantie op duurzaam en veilig vervoer (op en naar onderzoekslocaties) en de inrichting van onderzoeksterreinen (ketenpark, apparatuur) als ook duurzame dataopslag.

Activiteiten

BAAC en RAAP nodigen andere bedrijven in de archeologie uit om zich aan te sluiten bij het initiatief om hier samen invulling aan te blijven geven. Minimaal jaarlijks wordt een vergadering gehouden en afhankelijk van de onderwerpen (twee)jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd op een voor de branche relevant congres. Daarnaast wordt een website voor het platform opgericht en onderhouden. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in maart 2024.

Wilt u uw organisatie aanmelden voor dit initiatief? Contactpersoon en aanspreekpunt voor dit initiatief is: Sander de Bondt van BAAC, bereikbaar via s.debondt@baac.nl