Pawel Kubistal

Tijdens het onderzoek zijn bijzondere vondsten gedaan, gemaakt van vuursteen, natuursteen. Ook zijn exotische grondstoffen teruggevonden die vanuit verre afstanden naar deze plaats zijn gebracht.

De resultaten van het gebruikssporenanalyse duiden op jachtgerelateerde aard van de vindplaatsen. Er zijn vier vondstclusters aangetroffen waar verschillende activiteiten hebben plaatsgevonden. Bijzonder is de vaststelling dat mensen ter plaatse organisch materiaal hebben gebruikt en voedsel hebben voorbereid. Al deze overblijfselen zijn relatief goed bewaard gebleven, omdat de vindplaats in het laat neolithicum en de bronstijd is afgedekt met het basisveenpakket.

De meest opvallende vondsten zijn de relatief primitieve “versies” van de maretakspitsen, gemaakt van Wommerkwartsiet. Als gevolg van lokale bewerking van deze grondstof hebben we een goed gedefinieerde cluster van Wommersomkwartsiet gedocumenteerd.