Offerte

BAAC kan voor u vrijblijvend en kosteloos een offerte voor archeologisch of bouwhistorisch onderzoek opstellen. Om een op maat gemaakte offerte voor u te kunnen maken, hebben wij een aantal gegevens nodig. Wilt u een offerte voor één van onze standaardonderzoeken (bureau- en/of booronderzoek, proefsleufonderzoek, een opgraving, het opstellen van een Programma van Eisen of bouwhistorisch onderzoek), stuur dan een mailtje naar denbosch@baac.nl. Indien mogelijk verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden: 1. uw volledige adresgegevens 2. een lokatiekaart met info over eventuele verhardingen (een ruw percentage voldoet) 3. de oppervlakte van het te onderzoeken terrein 4. informatie over de toekomstige ontgravingsdiepte van de bodem 5. eventuele rapporten van vooronderzoek of een Programma van Eisen (voor proefsleufonderzoek of opgraving) 6. overige relevante documenten (bv. ontwerpen) U kunt ook altijd per post een offerte aanvragen (BAAC bv, Graaf van Solmsweg 103, 5222 BS 's-Hertogenbosch). Mist u informatie op onze website of wilt u meer weten over een onderwerp, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij geven u graag een toelichting.