Archeologie, Bouwhistorie en Cultuurhistorie

BAAC bv, bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie, bestaat sinds oktober 1998. Het was in 2002 het eerste bedrijf in Nederland dat toestemming verkreeg om op commerciële basis zelfstandig opgravingen te verrichten. Naast de diverse overheden (rijk, provincies en gemeenten) verkrijgt BAAC sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 in toenemende mate ook van projectontwikkelaars en grote ingenieursbureaus opdrachten op het gebied van de cultuurhistorie. BAAC heeft kantoren in 's-Hertogenbosch en Deventer, maar ook in het Belgische Gent. Momenteel werken er - verdeeld over deze vestigingen - zo’n 50 mensen, waaronder archeologen, bouwhistorici, fysisch geografen en vele specialisten op diverse gebieden. Hierdoor is BAAC in staat om in eigen huis op een breed gebied onderzoek uit te voeren. Voor wat betreft de datering van (constructie)hout op basis van jaarringen (dendrochronologie) heeft BAAC zelf internationaal een naam opgebouwd. Het bedrijf staat bij veel opdrachtgevers bekend om de kwaliteit van haar onderzoek. Daar wordt door ons veel waarde aangehecht en we proberen de kwaliteit (in product én proces) voortdurend op peil te houden en te verbeteren. Inhoudelijk bijvoorbeeld door toepassing van de nieuwste in de archeologie toegepaste methoden en technieken. Procesmatig door interne borging. Ons devies is iets meer doen dan de klant verwacht.