Diensten

Bij BAAC werken archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur,- en architectuurhistorici. Hierdoor kunnen we breed onderzoek uitvoeren en de kwaliteit van het onderzoek, waaraan BAAC veel waarde hecht, garanderen. Hier vindt u meer informatie over de onderzoeken die wij uitvoeren en de kaders waarbinnen deze moeten worden uitgevoerd. Wilt u extra informatie over deze onderzoeken of mist u vormen van onderzoek, dan horen wij dat graag van u.

Archeologisch onderzoek

 • Introductie
 • Archeologisch onderzoekstraject
 • Bureauonderzoek
 • Booronderzoek
 • Proefsleuvenonderzoek
 • Opgraving
 • Archeologische begeleiding
 • Programma van Eisen

Bouwhistorisch onderzoek

 • Introductie
 • Bouwhistorische Inventarisatie
 • Bouwhistorische Verkenning
 • Bouwhistorische Opname
 • Bouwhistorische Ontleding
 • Historisch Onderzoek
 • Architectuurhistorisch onderzoek
 • Kleurhistorisch onderzoek
 • Fotogrammetrisch onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek

Dendrochronologisch onderzoek

Specialisaties

 • Aardewerk
 • Glas
 • Metaal
 • Vuursteen
 • Natuursteen
 • Tekenen van archeologische objecten
 • Archeologische Verwachtingskaart